multiple choices test grader

ExScanner

LEARN MORE

Features

N

Quick and Accurate

ExScanner can grade your test with extreme accuracy in ♫

Easy To Use

User Interface is built professionally, handling easily

Variety Of Sheets

ExScanner bring you lots of sheets based on your needs

Export Answers

ExScanner supports exporting all your answer to Excel file via Email 

Mark Statistics

ExScanner can make a statistic tables which classify by mark, which means you can grasp your class quickly

Realtime Grading

This application can grade sheets continuously, you do NOT have to touch your screen anymore

MC Mixing Tool

ExScanner has a Multiple choices mixing tool in Microsoft Word

[Being Tested].

Big Community

A large community with lots of support from around the world

Try Now!!!

ExScanner is committed to providing the fastest, most convenient, accurate experience for you and completely FREE.

APK Version

2023-Dec-18

Google Play

removed

iOS AppStore

upcoming

Installed

%

Satisfied

Rating

Sheets

Screen

Shots

ExScanner

  • UI
  • Grading
  • Export Marks
  • Marks Statistic

friendly ui

Application interface is very friendly even during the first use

create a new test easily

Application interface is very friendly even during the first use

realtime grading

The application has a continuous scanning mechanism that users do not need to touch the screen while scanning

exporting to excel file

Application supports exporting all your data via Email in one click

mark statistics

The application can give a list of students who are ranked according to their academic performance, helping to quickly grasp the situation of learning in your classroom

Testimonials

Nhờ có ứng dụng exscanner mà GV các môn kiểm tra trắc nghiêm trường THPT Phú Quốc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chấm bài rất khoẻ, không sai sót lại nhanh chóng. Tôi ứng dụng phần mềm này trong năm học 2018 _2019 để chấm bài cho HS các e HS rất hài lòng, không khiếu kiện vì chấm rất chính xác. Nếu cho điểm phần mềm này, tôi sẽ cho điểm 9,9/10, trừ 0,1 để tác giả cố gắng hơn nữa. Tôi rất cám ơn tác giả viết phần mềm này.

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Thầy Nghiêu Văn Sênh

Giáo viên Vật Lý, THPT Phú Quốc

Tôi đã sử dụng phần mềm này để chấm các bài kiểm tra trắc nghiệm trên lớp và ôn thi thpt quốc gia môn tôi dạy từ năm học 2017 -2018. Không chỉ vì đây là sản phẩm của học sinh trường tôi đã đạt giải quốc gia mà còn vì hiệu quả của nó rất tuyệt vời: dễ sử dụng, nhanh chóng, độ chính xác cao…

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Cô Trần Thị Thu Hà

Giáo Viên Lịch Sử, THPT Đoàn Kết

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức

Founder

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Văn Dương

Co-Founder

Nguyễn Thuỷ Tiên

Nguyễn Thuỷ Tiên

Designer

Contact – Feedback

Address: Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel:  +84 90 86 80 223

8 + 3 =

start to use today!

ExScanner

is now FREE

OKAY!