ứng dụng chấm trắc nghiệm bằng điện thoại

ExScanner

TÌM HIỂU NGAY

Mẫu Phiếu Chấm Trắc Nghiệm

Dưới đây là một số mẫu phiếu chấm trắc nghiệm có sẵn của ứng dụng ExScanner.

Để có thể sử dụng ExScanner, xin vui lòng dùng một trong các mẫu phiếu bên dưới đây để làm phiếu trả lời cho học sinh. Thân ái.

Để nhập đáp án bằng file Excel, vui lòng tải xuống ở đây.

Liên Hệ – Góp Ý

Địa Chỉ: Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện Thoại:  +84 90 86 80 223

12 + 5 =

Bắt đầu sử dụng ngay!

ExScanner 

Hiện đang miễn phí

OKAY!