Sheets for ExScanner 

For those who need Excel file to import Keycode, please click here.

Để tải mẫu phiếu tiếng Việt vui lòng chọn Ngôn ngữ “Tiếng Việt” trên thanh menu. Thân ái.

120-Sheet EHX120

  • Sheet no.: EHX120.
  • Number of questions: 120 Q.
  • Number of choices: 5 (ABCDE).
  • Keycode: 3 numbers.
  • Student ID: 6 numbers.
  • Language: English.
  • Paper: A4.

DOWNLOAD

Liên Hệ – Góp Ý

Địa Chỉ: Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện Thoại:  +84 90 86 80 223

12 + 8 =

Bắt đầu sử dụng ngay!

ExScanner 

Hiện đang miễn phí

OKAY!