Sheets for ExScanner 

For those who need Excel file to import Keycode, please click here.

Để tải mẫu phiếu tiếng Việt vui lòng chọn Ngôn ngữ “Tiếng Việt” trên thanh menu. Thân ái.

40Q-Sheet WFZ40

  • Sheet number: WFZ40.
  • Number of questions: 40 Q.
  • Number of Keycode: 2 numbers.
  • Student ID: 4 numbers.
  • Language: English.
  • Paper: A4.

DOWNLOAD

Liên Hệ – Góp Ý

Địa Chỉ: Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện Thoại:  +84 90 86 80 223

10 + 5 =

Bắt đầu sử dụng ngay!

ExScanner 

Hiện đang miễn phí

OKAY!